Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Depresyon

Nisan 26, 2018 at 9:10 am · · 0 comments

Depresyon

Depresyon

Genel Bilgiler

Depresyon, ruhsal bozuklukların içinde en sık karşılaşılan olmakla birlikte mutsuzluk ve  üzüntüden yeti yitimine kadar değişen durumları kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, depresyonu en yıkıcı rahatsızlıklar arasında 4. sırada olduğunu ve kadınların erkeklere oranla daha çok depresyona girdiğini belirtmiştir.

Depresyonun patolojisinde beyindeki kimyasal dengenin bozulması önemli bir yer tutsa da, depresyonu sadece serotonin ve dopamin gibi beyin kimyasallarının düzensiz miktarda üretilmesiyle  açıklamak  yeterli değildir. Depresyonun oluşmasında, kişinin ruh halinin beyin tarafından hatalı şekilde düzenlenmesi, irrasyonel düşünce yapısı, genetik yatkınlık, strese yol açan olaylar, kullanılan ilaçlar ve tıbbi sorunlar neden olabilir.

Depresyonun Belirtileri

Günlük yaşamda bizi üzen, keder veren olaylar karşımıza sıklıkla çıkabilmektedir fakat depresyonun bunlardan farkı; depresyondaki kişinin bu kederli ruh halini kalıcı ve daha yoğun olarak hissetmesidir. Bu ruh haline eşlik eden başlıca belirtiler karamsarlık, halsizlik, çaresizlik ve hayattan zevk alamamadır. Depresyondaki kişinin hareketlerinde, yürüyüşünde ve konuşmasında belirgin bir yavaşlama dikkat çekebilir. Unutkanlık ve dikkat problemleri kişinin işlevselliğini büyük ölçüde bozabilir. Depresyonun fiziksel belirtileri arasında uykusuzluk, iştahsızlık ve kilo kaybı, kabızlık, cinsel isteğin azalması ve kadınlarda adet düzensizliği sıkça gözlemlenebilir.  oldukça sık görülür. Depresyondaki kişi kendisini değersiz hisseder, yaptığı hiçbir şeyde başarı gösteremediğini düşünür, kendisine olan güvenini yitirmiştir, çoğu zaman başarılarının da şans eseri olduğunu düşünmektedir. Kişi geleceğe ilişkin ümitsizlik hisseder, bu ümitsizliğin yanı sıra sıklıkla hayatın yaşamaya değer olmadığı düşüncesi vardır. Bazı durumlarda kişi intiharı bulunduğu durumdan çıkışın tek yolu olarak görerek intihar girişiminde bulunabilir.

Risk Faktörleri

Olumsuz bir yaradılışa sahip olmak depresyon için gerekli ortamı sağlamada pozitif bir tetikleyici olduğu için önemli bir risk faktörüdür. Depresyonla ilgili yapılan çalışmalar, depresyon tanısı almış bireylerin yaşam öykülerinde travma geçmişine sahip olmak, yaşamda önemli kayıplar yaşamak, çocukluk döneminde yaşanan istismar öyküsüne sahip olmak, ilişki problemleri, boşanma gibi sebeplerin depresyon için risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak alkol ve madde bağımlığı, stres yaratan yaşam olayları ve kullanılan bazı ilaçların depresyona yatkınlık oluşturduğu bilinmektedir.

Tedavi

Depresyon yaşayan kişinin aile, iş ve sosyal hayatında ciddi bir işlev kaybı gözlemlendiği için, erken teşhis ve tedavi kişinin yaşam kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Depresyon tedavisinde amaç, kişinin depresyon dönemi öncesindeki yaşantısına tamamen geri dönmesini sağlamaktır.

Depresyonun tedavisinde psikoterapi oldukça etkili bir yöntemdir fakat bazı durumlarda psikoterapiye ek olarak antidepresanlar da depresyon tedavisinde kullanılmaktır.

Depresyon kronik bir haslık olması nedeniyle iyileştikten sonra da yineleyebilir. Bu nedenle bir kez depresyon geçiren kişilerin tekrar depresyon geçirme olasılığı yüksektir. Psikoterapi, depresyonun tekrarlamasını önlemekte önemli bir yere sahiptir.

Unutulmaması gereken nokta, depresyon kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler ve depresyon tedavi edilmediği zaman, şiddeti artabilir, kronikleşebilir ya da intihar ile sonuçlanabilir.

 

 

Sorularınız ve randevu için iletişim sayfasındaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.